Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Административният съд в София разпореди да бъде прекратен демонтажът на ПСА

По искане на политическа партия “Възраждане” Административният съд в София-град разпореди да бъдат прекратени безусловно действията по демонтаж на монумент „Паметник на Съветската армия“, извършващи се в Княжеската градина в София, които не се извършват в изпълнение на представен административен акт или на закона, се казва на сайта на съда.

Като мотиви Административният съд посочва, че не е представен административен акт, нито договори, от които да става известно какво следва да стане с фигурите след демонтажа, къде следва да се откарат, как трябва да се съхраняват, ще се предприеме ли реставрацията на паметника, каква част от отпуснатите средства ще се отделят за демонтажа, каква част за съхранение и охрана, и каква – за реставрацията и последващото монтиране на вещта, кои длъжностни лица следва да упражняват контрол по изпълнението на демонтажа и реставрацията на паметника.

Представените доказателства не установяват действията да се основават на закона или на административен акт, нито да целят запазване и защита на вещта – частна държавна собственост, не установяват и че е налице акт на управление на такава.

Разпореждането подлежи на обжалване от областния управител на град София в тридневен срок от издаването му.

Разпореждането подлежи на незабавно изпълнение от органите на полицията.

Съдът отхвърли искането на сдружение „Гражданска инициатива за демонтиране на паметника на Съветската армия“ за конституирането му като заинтересована страна по делото, се посочва още на сайта.

По искане на сдружение „Изправи се.БГ“ Административният съд в столицата разпореди да бъдат безусловно прекратени действията, извършвани от длъжностни лица от областната администрация на София-град по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на Паметника на Съветската армия.

Според съда фактическите действия по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на “Паметника на Съветската армия” не се основават на административен акт или на закон и се явяват неоснователни по смисъла на чл. 250, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дейностите по реставрацията на Паметника на Съветската армия не подлежат на съгласуване с Министерството на културата, посочиха от областната администрация вчера.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button