Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИнституцииНовиниТОП новини

МОСВ успешно изпълни проект „Знания за Натура 2000“

Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) успешно приключи изпълнението на проект „Знания за Натура 2000“ финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. Общата му стойност е 4 300 000 лева, от които  3 655 000 лева са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 645 000 лева национално съфинансиране. Проектът стартира през декември 2017 година, а бенефициент е дирекция „НСЗП“ към МОСВ.

„С изпълнението на проекта се надграждат усилията на Министерството за осигуряване на ефективно управление на мрежата Натура 2000.“ Това каза зам.-министър Николай Сиджимов при откриването на събитието. Той благодари на екипа за управление на проекта за положените усилия за справяне с предизвикателствата по време на изпълнението на „Знания за Натура 2000“.

„Проект Знания за Натура 2000 е най-мащабното усилие, провеждано в България досега за повишаване на информираността на обществото по отношение на мрежата Натура 2000 и нейните цели и мерките, чрез които постигаме тези цели“, изтъкна Мирослав Калугеров, директор на дирекция НСЗП и ръководител на бенефициента на проекта. Той допълни, че приносът на България е огромен в рамките на екологичната мрежа Натура 2000, като 34.9% от територията на страната е включена в мрежата. „Това е изключителен успех и отговорност на нашето общество да съхраним нашата прекрасна природа“, допълни още Калугеров.

Основните цели на проекта са уеднаквяване на първоначалната информираност, надграждане на осведомеността и предоставяне на актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000“, както и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по Натура 2000.

В резултат от дейностите по проекта беше актуализирана Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000. Бяха проведени 3 национални кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на Натура 2000 в България, както и 3 международни форуми по актуални теми, свързани с Натура 2000.

Националният конкурс „Знания за Натура 2000“ е проведен в три издания в рамките на изпълнение на проекта с общо 6 838 участници. За провеждането на конкурсите беше разработен интерактивен конкурсен инструмент тип „Куиз“, като възможност да участват имаха граждани и организации от всички региони на България. Информация за всеки от трите национални онлайн конкурса е публикувана на платформата https://natura2000.bg/.

В трите национални кампании, всяка от които включва по едно национално и 28 регионални събития участваха общо над 3 000 души. Дигиталната кампания достигна 2 077 751 уникални потребители, като 43 266 души са посетили сайта на проекта www.natura2000.bg.

Подобни публикации

Back to top button