Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Институции

Незаконни парични потоци за 18 милиона евро бяха разкрити в Европа за две седмици

Голяма митническа операция разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма. Операция BELENOS доведе до разкриване на около 400 случая на незаконни придружени и непридружени парични потоци, най-вече във въздушния транспорт (77,6%), автомобилния транспорт (18%), морския транспорт (3%) и пощенските пратки (0,6%). По-конкретно, митническите власти откриха най-малко 64 случая, при които са установени потенциални връзки с изпиране на пари за около 3 милиона евро и други 20 случая на потенциални връзки със санкциите срещу Русия, произхождащи от нейната агресия срещу Украйна, на стойност около 180 000 евро. В още 34 случая, за суми под 10 000 евро са възникнали съмнения за връзка с престъпна дейност. В случаите са замесени близо 420 физически лица.

Други нарушения, установени от митническите власти, са 6,5 килограма екстази, 4 килограма метаамфетамин и фалшиви банкноти в размер на 25 500 евро.

Започнати са повече от 330 административни или съдебни разследвания въз основа на постигнатите резултати по време на операция BELENOS. Проверките продължават.

В България, по време на операцията са констатирани 7 случая, при които не е било изпълнено задължението за деклариране на парични средства в размер на над 600 000 евро. В 3 други случая за сумата от 2,2 млн. евро са установени съмнителни данни и е била извършена допълнителна проверка.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) изигра ключова роля в тази съвместна митническа операция, като предостави финансова, аналитична, техническа и логистична подкрепа, включително използването на приложението за виртуално координиране на операции (VOCU), за да се даде възможност за сигурен обмен на информация по време на операцията. Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия сподели експертния си опит относно прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1672 от 23 октомври 2018 г. относно контрола на парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него. Европол извърши проверки в своите бази данни, което позволи идентифицирането на потенциални престъпни връзки. Освен това операция BELENOS доведе до засилено сътрудничество между митническите органи, звената за финансово разузнаване, данъчните, полицейските власти и прокуратурата.

Генералният директор на OLAF Виле Итала заяви, че „споделянето на разузнавателна информация и обединяването на точките е от съществено значение за спирането на трансграничните незаконни схеми и движения. OLAF е наясно с това, тъй като вече много години се борим с контрабандистите и трансграничните измами. За операция BELENOS ние предоставихме нашите инструменти и опит на разположение на колеги от националните органи, които се борят с незаконните парични потоци“.

За операцията

Операция BELENOS беше ръководена от френските митнически власти в сътрудничество с испанските митнически власти и Европол и с подкрепата на Европейската комисия (OLAF и DG TAXUD). Тя се проведе в периода 28 ноември до 11 декември 2022 г. в 25 държави членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Чехия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Операция BELENOS имаше за цел да контролира движението на придружени и непридружени (изпращани с товари, поща или куриер) парични средства, на стойност 10 000 евро или повече, влизащи или напускащи ЕС, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1672. Освен това някои участващи държави извършваха проверки въз основа на анализ на риска върху движението на парични средства в рамките на ЕС в съответствие с тяхното национално законодателство и политики.

Допълнителна информация за операция BELENOS може да бъде намерена на сайта на

OLAF и на френските митници.

Подобни публикации

Back to top button