Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров не е напуснал ръководството на ПП

Това означава, че ако Андрей Гюров е членувал в управителен, или изпълнителен орган на „Продължаваме промяната“ към деня на избирането си в БНБ, той би трябвало да подаде декларация за несъвместимост

Вече над 24 часа след първоначалното запитване от „Гласове“ и молбата за отговор в рамките на следващия работен ден, от „Продължаваме промяната“ не отговарят дали подуправителят на Българска народна банка и бивш народен представител Андрей Гюров продължава да бъде член на партията, което би го поставило в несъвместимост с позицията му в централната банка.

Според публикации в пресата в изпълнителния съвет на партията през миналата година е имало лице с имената Андрей Гюров.

Професионалната биография на подуправителя на БНБ и снимка му от своя страна продължават да стоят на сайта на ПП поне до днес.

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси забранява на хората на публични длъжности да заемат други длъжности и позиции, които са несъвместими с положението им. В същото време Законът за Българска народна банка позволява на управителя и подуправителите да участват единствено в бордовете на фирми, в които Централната банка е водещ акционер (като печатницата за пари, например) и да преподават в университети.

Това означава, че ако Андрей Гюров е членувал в управителен, или изпълнителен орган на „Продължаваме промяната“ към деня на избирането си в БНБ, той би трябвало да подаде декларация за несъвместимост в срок от една седмица, след избирането му за подуправител на БНБ. И след това би имал срок от един месец, в който да напусне позициите, в които е несъвместим.

Ако тези разпоредби не са изпълнени, управителят на БНБ ще е длъжен да поиска отстраняване на Андрей Гюров от длъжност пред Управителния съвет на БНБ.

Въпросите, които изпратиха от “Гласове” до Политическа партия „Продължаваме промяната“ на адрес contact@promeni.bg са:

– Членува ли г-н Адрей Гюров, подуправител на Българска народна банка, в управителни, изпълнителни, регионални и друг тип структури на партията?

– В какви управителни, изпълнителни или регионални структури на ПП ПП е участвал г-н Андрей Гюров?

– Към кои дати е прекратявано членството му във въпросните органи и структури и съответно на какви основания? Може ли всеки случай да се посочи поотделно?

Освен генерираният незабавно автоматичен отговор от предизборния щаб, друга информация не е подавана вече 25 часа.

По-рано тази седмица стана ясно, че Гюров е посетил предизборно партийно събитие в гр. Благоевград, където подкрепи кандидата за кмет на града от партията му Методи Байкушев.

Макар това да не нарушава директно разписана норма в законодателството или поднадзорен нормативен акт, говори за политическа ангажираност, а Българска народна банка трябва да е сред най-деполитизраните институции в България.

Като подуправител на Българска народна банка, ръководещ Управление „Емисионно“, Андрей Гюров участва в Single Resolution Board на Европейската централна банка, който отговаря за преструктурирането на банките.

Един от принципите в Кодекса за поведение за високопоставени служители на Европейската централна банка е независимостта и е разписан така: „Имайки предвид член 130 от Договора за функционирането на Европейския съюз член 7 от Устава на ЕСЦБ и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, членовете и заместниците при упражняване на правомощията и изпълнение на задълженията и отговорностите, които са им възложени, действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло, независимо от националния или личния интерес, и нямат право да искат или да приемат указания от институции, органи, служби или агенции на ЕС, от правителства на държави членки или от други органи“.

Източник: Епицентър

Подобни публикации

Back to top button