Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Мнения
Популярно

Бюджетът за образование е измъчен и оскъден

Бюджетът за образование за 2024 година е измъчен, оскъден и разпилян!

Предложеният проект за бюджет за 2024 година в частта предучилищно и училищно образование изглежда „в насипно състояние“!

Някак си, държавата иска да даде средства, но не точно сега!

Съюзът на ръководителите в системата на народната просвета в България сме силно притеснени от финансовия „миш-маш“, който ни е предложен, облечен в законова рамка. От една страна, уж се цели запазване на тенденцията за увеличение на заплатите с не по-малко от 125% от средната работна заплата, а от друга страна се предлагат средства за увеличение с едва 8%, при реална промяна на средната работна заплата с 13-14%. Държавата дава 5% повече пари за стандартите за училищата, а ни кара да увеличим заплатите с 8%. За трета година, всички държавни субсидии, стигат да покрият разходите само за заплати, ако все пак нещо минимално остане, то се разпределя за отопление, осветление и елементарна издръжка.

Съюзът на ръководителите в системата на народната просвета в България е категорично за уточняване между двете четения на закона за държавния бюджет на средствата за единен разходен стандарт и тяхното увеличение минимум с 10%, в сравнение с тези от 2023 година. Според нас, увеличението на заплатите на педагогическите специалисти, трябва да е минимум с 13-14%, колкото е реалната промяна на средната работна заплата, според Националния статистически институт, към момента. Всякакви по-малки промени във възнагражденията ще са неправилна позиция и няма да доведат до достигане на поставената, от самите депутати, цел за трайна тенденция по отношение на средната работна заплата в страната.

От СРСНПБ не подкрепяме заложената промяна в член 94 от закона за държавния бюджет и въвеждането на ново правило в прерогативите на общинските съвети. Многообразието на образователните институции е изключително голямо и нов опит за финансова централизация, приложена без професионален дебат в гилдията е изключително прибързано, има опасност от много повече щети и негативи, отколкото ползи. Обръщаме се към всички политически сили да не прилагат въвеждане на нова финансова рестрикция и да не приемат внесеното предложение.

Одобряваме предвидените средства за увеличение на разходите за храна и издръжка на децата и учениците в образователните институции.

Според нас средствата за нови учебници и учебни комплекти от I до VII клас и познавателни книжки за децата в детските градини, и безплатните учебници до XII клас от учебната 2024/2025 г. са прекалено завишени и е проявена интересна щедрост.

Положително приемаме предвидените средства за двете нови Национални програми за присвояване, надстрояване и реконструкция, както и за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Позитивно е наличието на средства по Национална програма за извънкласните дейности. Все още има време, между двете четения, за създаване и финансиране на нови национални програми, като например за осъвременяване на дворове на детските градини и създаване на площадки по пътна безопасност във всяка детска градина и във всяко училище.

С огорчение трябва да признаем, че в настоящия проект силно прозира бързината за подготовката му и няма нищо ново, надграждащо и съвременно за финансирането на модерно и качествено образование. Съвсем естествено и резултатите, които се очакват от един подобен проект не биха могли да бъдат високи. За съжаление!

С болка, Съюзът на ръководителите в системата на народната просвета в България приема предложения проект за бюджет, но настоява да бъдат чути предложенията за промени, между двете четения, и да бъде направен елементарен опит за реално поставяне на образованието като приоритет, а не само като слоган!

Диян Стаматов

Източник: Труд

Подобни публикации

Back to top button